VÝROKY-------
home
Na úvod by som chcel napísať iba toľko, že niektoré výrokoy, ktoré sú tu spísané nemusia zodpovedať tej forme, v akej ich poznáte, resp. som sa mohol preťuknúť či urobiť gramatickú chybu. Prosím Vás nehnevajte sa na mňa! Ak sa aj stane, dajte mi vedieť, ja to napravím. Ďalej by som sa rád ospravedlnil za nekompletnosť mien autorov.
Poznámka "ch" som dal spolu s "c".


-------
A
damson:
 • Nikdy neviete, čo dokážete, pokým to neskúsite.
E. Ady:
 • Ten, kto sa drží starého, je preurčený podnúť s ním.
Anderson:
 • Ak nemôžeme prežívať šťastie s inými, je to len polcičné šťastie.
Antifon:
 • Čas sú najväčšie výdavky.
Tomáš Aquvinský:
 • Kto všetko pochopí, všetko odpoustí.
Aristoteles:
 • Všetci žijem z trestu za niečo.
 • Zdravie je najdôležitejšou kvalitou tela.
Marcus Aurelius:
 • Svet je zmena a život trvalý protiklad.
-------
^
B
acon F.:
 • Čas je najväčším novotárom.
 • Človek umiera toľkokrát, koľkokrát stratí priateľa.
 • Nádeje sú dobré raňajky, ale zlá večera.
 • Schopnosť klásť múdre otázky je polovica múdrosti.
 • Zdravé telo je hostiteľ, choré žalárnik.
Balzac:
 • Jesť je to druhé najdôležitejšie v živote.
 • Láska buď odpúšťa všetko, alebo neodpúšťa nič.
 • Mozog a srdce nemôže byť v jednote.
 • Nenávisť má lepšiu pamäť ako láska.
 • Svedomie je palica, ktorú chystáme na suseda, nikdy nie na seba.
Baner:
 • Ženy nemusia byť milované, ak majú zostať krásne.
Ludwig van Beethoven:
 • Najväčším šťastím je robiť šťastným iných.
Bertold Brecht:
 • Na mudrcovi je múdre jeho konanie.
 • Skôr než sa zmení svet, musí sa zmeniť človek.
Bias:
 • Pravda rodí nenávisť.
Bieree:
 • Dobrá rada je najpoužívanejšou mincou.
 • Z dvojakého zla buď ty tým menším.
Bjornson:
 • Humor je najvznešenejšou formou ľudských citov.
Bohev:
 • Kto za slobodu zahinie v boji, ten neumiera.
Bolzano:
 • Koho chce Boh potrestať, toho raní rozumom.
Bonnard:
 • Láska môže zomrieť na pravdu, priateľstvo na lož.
Ch. Botev:
 • Kto za slobodu umrie v boji, ten neumiera.
Bresson:
 • Pravda je nenapodobiteľná, lož nezničiteľná.
Brion:
 • Peniaze sú dnes nervom veci.
Giovanni Bruno:
 • Malá chyba na začiatku sa stane veľkou na konci.
 • Upáliť neznamená vyvrátiť.
Budha:
 • Cisár má vždy pravdu, ak pri ňom stojí kat.
-------
^
C
amus:
 • Keď stratíme zmysel pre humor, nenahradíme ho rozvahou, ale hlúposťou.
T. Capote:
 • Realista je človek, ktorý má správny odstup od svojich ideálov.
T. Cartyle:
 • Len keď zdravý ochorel, spoznal, čo mal.
 • Len v nečinnosti spočíva zúfalstvo.
Cato:
 • Predstievať hlúposť na správnom mieste je múdre.
Chateubriand:
 • Každá nespravodlivosť je sestra omylu a dcéra zlého úmyslu.
Chase:
 • Pasivita v práci podporuje pasivitu vo voľnom čase.
R. Chesterfield:
 • Čo je hodné, aby sa vykonalo, je tiež hodné, aby sa vykonalo dobre.
Chesterton:
 • Zívanie je tichá výkrik.
Chilon:
 • Ak ti krivdia, zmier sa, ak ťa tupia, bojuj.
 • Daj pozor, aby jazyk nepredbehol myšlienku.
Winston Churchil:
 • Nepýtajte sa, čo vaša krajina môže urobiť pre vás, pýtajte sa čo môžete urobiť pre svoju krajinu.
 • Žiadny problém sa nevyriešil tým, že ho pošleme k vode.
Cervantes:
 • Človek je dieťaťom svojho diela.
Cicero:
 • Každý najmenej pozná sám seba.
 • Ľudia radi veria tomu, čo si želajú.
 • Nič nie je objavené a zároveň dokonalé.
 • Pre milujúceho nie je nič ťažké.
 • Priateľstvo môže trvať len medzi dobrými ľuďmi.
 • Príjemná je spomienka na minulé zlá.
 • Veľký muži vždy šetrili časom.
Clemenceau:
 • Lotri znásilňujú spravodlivosť a skrývajú sa pritom za idey.
J.C. Cocteau:
 • Bohovia nebojujú proti hlúposti. Tučnejú z nej.
 • Veľa ľudí žije v troskách svojich zvyklostí.
Cornielle:
 • Luhár musí mať dobrú pamäť.
Crncevič:
 • Srdce má priateľov, mozog býva osamelý.
Oliver Cromwell:
 • Nik nejde ďalej, keď nevie, kam ide.
Karel Čapek:
 • Čas je najväčšia sila života.
 • Jedna z najväčších pohrôm - učený hlupák.
 • Keď nemám čo robiť, pracujem.
 • Kto nemá vieru, nemá nijakú.
 • Skúsenosť je dobrá, ale školné je príliš drahé.
 • Staroba je parazit vlastnej mladosti.
 • Svet je nádherná kniha, ale nemá cenu pre toho, kto nevie čítať.
 • Život je pestrý, ale nedokonalý.
Anton Pavlov Čechov:
 • Ak sa bojíte samoty, nežente sa!
 • Plameň, ktorý svieti, je súčasne plameň, ktorý spaľuje.
 • Prázdne slová ma nudia.
 • Stručnosť je sestra talentu.
 • Univerzita rozvíja všetky schopnosti vrátane hlúposti.
 • Ženy bez mužov strácujú lesk. Muži bez žien hlúplnu.
-------
^
D
emokritos:
 • Neskrotný zármutok duše vyháňaj rozumom!
Descartes:
 • Iba príroda robí veľké veci zadarmo.
Despoilius:
 • Silu muža určuje sila jeho zmyslu pre spravodlivosť.
Charles Dickens:
 • Slzami sa nenatiahnu ani hodinky, ani ľudksý život.
Diderrot:
 • Radšej sa opotrebovať ako zhrdzavieť.
 • Voľný čas je najdôležitejšia časť nášho života.
Disraeli:
 • Cestovanie učí tolerantnosť.
 • Čaro prvej lásky je v tom, že sa raz skončí.
Dostojevský:
 • Najväčším omylom človeka je zúfalstvo.
Dumas ml.:
 • Odpočinok, ako všetko, končí únavou.
H. van Dyke:
 • Niektorí sa boja smrti tak, že vôbec nezačnú žiť.
-------
^
E
dison:
 • Tajomstvo úspechu nie je robiť to, čo sa nám páči, ale nájsť potešenie v tom, čo robíme.
 • Život je choroba a smrť sa začína narodením.
Albert Einstein:
 • Fantázia je dôležitejšia ako poznanie.
 • Zdravý rozum je zbierka predsudkov nazhromaždených v osemnástich.
 • Žiaden cieľ nie je taký vysoký, aby ospravedlnil nečestné metódy.
R. Emerson:
 • Myšlienka je semenom činu.
 • Nič neprekvapí ľudí viac ako zdravý rozum a jasné konanie.
 • Peniaze často stoja príliš veľa.
Karel Jaromír Erben:
 • Zatiaľ je národ národom, pokiaľ šetrí svoje pamiatky.
Euripides:
 • Nie je zamilovaný, kto nemiluje navždy.
-------
^
F
énelon:
 • Nežili tí, ktorí neprežili tak, ako chceli.
Flaukydides:
 • Najlepšia žena je tá, o ktorej sa najmenej hovorí.
H. Ford:
 • Podnik, ktorý neprínáša nič inšie ako peniaze, je úbohý podnik.
J. Fouche:
 • Svedomie je etiketa na flaši naplnenej strachom.
B. Franklin:
 • Nič nezraní tak, ako nesplnené očakávanie.
 • Polovica pravdy je často veľká lož.
M. Frisch:
 • Kríza je produktívny stav, človek však musí s nej odstrániť príchuť katastrofy.
-------
^
G
albranssen:
 • Najväčším umením v živote je zbaviť sa chamtivosti.
Gandhí:
 • Sloboda je bezcenná, ak neznamená slobodu mýliť sa.
H. Gavlovič:
 • Bez dobrého fundamentu dom dlho nestojí.
 • Niekedy lepšia známosť než peniaze.
 • Opakovať reči nenávidia všetci.
Gercen:
 • Biť je ľahšie ako vychovávať.
Géraldy:
 • Od priateľa by si neprijal sto frankov, od ženy žiadaš všetko.
A. Gide:
 • Nech ideš kamkoľvek, môžeš stretnúť Boha.
Johan Wolfgang Goethe:
 • Čím je človek v malých veciach, tým je aj vo veľkých.
 • Čím viac som spoznával ľudí, tým viac som mal rád svojho psa.
 • Človek musí byť zamilovaný do úspechu, nie do stroskotania.
 • Každá vec má niekoľko príčin.
 • Každý sa naučí len to, čo sa dokáže naučiť.
 • Keď si začneš dôverovať, už vieš žiť.
 • Konverzácia vyžaduje vedomosti, mlčanie kultúru.
 • Láska nemá len páliť, ale aj hriať.
 • Problémy narastajú, čím viac sa človek blíži k cieľu.
 • S priateľom schopným kritiky môžeš ísť rýchlejšie vpred.
 • Zámožný je každí, kto vie hospodáriť s tým, čo má.
Gogoľ:
 • Svini vlezie šťastie samo do rypáka.
Goldoni:
 • Kto nikdy neopustil svoju krajinu, je plný predsudkov.
 • Múdri cestovateľ nepohŕda vlastnou krajinou.
Goodnan:
 • Naklepšie veci v živote sú zadarmo.
Maximilián Gorkij:
 • Sila národa nie je v hmote, ale v energii.
G. Gross:
 • Úspory času sú oslobodené od daní.
S. Guitry:
 • Láska je slepá, preto miluje tmu.
-------
^
H
artman F.:
 • Pravá pokora povyšuje človeka k Bohu.
 • Spasiteľ ľudstva nesídli v hlave, ale v srdci.
Háfir:
 • Pravda zostane pravdou aj v ústach klamára.
Hebbel:
 • Lepšie je nemať ako stratiť.
Hegel:
 • Pravda je celok.
Heine:
 • Múdri tvoria myšlienky, blázni ich roznášajú.
Ernest Hemingway:
 • Človek nie je v starobe múdrejší, iba opatrnejší.
 • Strach pred smrťou rastie úmerne a bohatstvom.
 • Všetko je ľahšie, keď sme zlí.
Herben:
 • Ľudia sa radi zamestnávajú, aby nemuseli pracovať.
Hermes:
 • Smrť je ako vystrelený šíp uprostred letu, tvoj život trvá iba dovtedy, kým ťa nedostihne.
H. Hesse:
 • Cieľ, ktorý bol dosiahnutý, už nie je cieľom.
Hezbazt:
 • Nuda je smrťelný hriech učiteľa.
Holan:
 • Akú lyžicu máš, toľko naberieš.
Horatius:
 • Nie je nám dovolené všetko vedieť.
 • Peniaze budú slúžiť, alebo rozkazovať.
 • Sú dvaja nepriatelia lásky - vojna a mier.
Horníček:
 • Humor je cudzie slovo, niektorým úplne cudzie.
Victor Hugo:
 • Dobrota obsahje všetky ostatné cnosti.
 • Žena je hádankou, dieťa rozlúštením.
-------
^
I
uvenalis:
 • Nikto zlý nie je šťastný.
-------
^
J
esenský:
 • Za najkrajším kvetom i ten najšpatnejší chrobák lipne.
J. Joubert:
 • Deti potrebujú skôr vzor ako kritiku.
 • Osy i včely pijú ten istý nektár, no rovnaký med neznášajú.
 • Sú večery, keď je v divadlo publikum bez talentu.
-------
^
K
afka F.:
 • Mnohí by radi zanechali život, ale sa neodvážia kvôli služobným predpisom.
 • Nestrácejte čas hľadaním prekážokj, kde nie sú.
Kant:
 • Muž je žiarlivý, keď miluje, žena aj keď nemiluje.
H. Kasper:
 • Cesta najmenšieho odporu býva vyasfaltovaná iba na začiatku.
G. Keller:
 • Nezostaneme dobrými, pokiaľ sa nesnažíme byť lepšími.
M. Keynes:
 • Chyby sú užitočné, musíte ich však skoro objaviť.
Klee:
 • Umenie neopakuje viditeľné, ale robí viditeľným.
Ján Amos Komenský:
 • Všeliké kvaltováni toliko pro hovada dobré jest.
Konfucius:
 • Ten, kto kradne naše sny, ten nás zabíja.
Ivan Krasko:
 • Zbytočné je klamať starou lsťou.
J. Kryl:
 • Srdce nič nekupuje, nič nepredáva.
L. Kumer:
 • Človek je nedokonalý, ale dokonale si s tým poradí.
Kumor:
 • Hlúposť, ktorú nehodláme opakovať, nazývame skúsenosťou.
 • Otvorený rozum priviedol už nejedného do zatvorenej cely.
Karol Kuzmány:
 • Lebo po čom človek túži, tomu slúži.
-------
^
L
aub G.:
 • Dospelý - človek, ktorý už vie, že proti hlupákom nič nezmôže.
 • Život je pomalým strácaním toho, čo milujeme.
Lec:
 • Nemyslenie zabíja. Tých druhých.
S.J. Lee:
 • Kto sníva o moci nemal by hlasno chrápať.
 • Láska k vlasti nepozná cudzie hranice.
 • Nehovor o človeku zle. Tajne ťa v tebe počúva.
 • Stvorilo nás slovo, mstíme sa mu.
 • To, že zomrel, ešte neznamená, že žil.
Lenin:
 • Nevedomosť má k pravde bližšie ako predsudok.
Lessing:
 • Kto váha, hľadá dôvody, prečo nesmie.
Lestiny:
 • Svojou pilnosťou sa môže chváliť každý.
Lichtenberg:
 • Ľudia, ktorí nemajú čas, dosiahnu nejmenej.
Jack London:
 • Nemám rád ľudí, čo čakajú, že im niekto upraví cestu.
O. Ludwig:
 • Charakter človeka je často aj jeho osud.
-------
^
M
achiavelli:
 • Zmena plodí vždy ďaľšiu zmenu.
Gennadij Malkin:
 • Sú dámy srdca a dámy pečene.
T. Mann:
 • Omyl je o to nebezpečnejší, o čo viac pravdy obsahuje.
Mariulis:
 • Život neznamená žiť, ale byť zdravý.
Karl Marx:
 • Sloboda je poznaná nutnosť.
Maudus:
 • Práca sama je radosť.
A. Maurois:
 • Šťastie je mozaika zložená z nepatrných malých radostí.
T.G. Masaryk:
 • Pravda víťazí.
Menandros:
 • Pokiaľ sa nevenujete aj malým veciam, stratíte aj veľké.
Michelangelo:
 • Niet väčšej škody nad strateným časom.
Mill:
 • Manželstvo je jediné nevoľníctvo, ktoré zákon pripúšťa.
Mirabeau:
 • Neporiadok je matkou nešťastia.
Moliére:
 • Môžete ma byť, ale nechajte ma smiať sa!
 • Odpúšťam vám, ale draho to zaplatíte.
 • Slová sú na to, aby vysvetlovali naše myšlienky.
 • Nie sme zodpovední len za to, čo robíme, ale aj za to, čo nerobíme.
 • Veci majú iba tú honotu, ktorú im človek prepožičia.
 • Zo všetkého, čo je večné, láska je najkrajšia.
Montaigne:
 • Dajte si pozor, aby vám vek neurobil viac vrások na duchu než na tvári.
 • Ľudské myslenie stráca zmysel, keď nemá cieľ.
 • Musíš sa veľaučiť, aby si spoznal, že vieš málo.
 • Premýšľať o smrti je premýšlať o slobode.
 • Spravodlivosť odsudzuje preto, lebo nevieme, či postihne aj nás.
Moravia:
 • Život vie lepšie s človekom zatočiť ako smrť.
Morgenstern:
 • Kto konverzuje, nehovorí.
V. Mrštík:
 • Ľudská duša je ako les, ľahko v nej zablúdiš.
A. Mucha:
 • I v najväčšom utrpení svieti iskra nádeje.
-------
^
N
apoleon:
 • Jediné víťazstvo nad láskou je útek.
 • Muž bez odvahy a statočnosti je len vec.
Ján Neruda:
 • Kto ničomu neverí, tomu ani ja nevrím.
 • Smutný to pohľad na muža pred zrkadlom.
Nestroy:
 • Krása je pominteľná, hlúposť je večná.
 • Niektorí ľudia sú hrdí, že majú rovnaké chyby ako géniovia.
Nietzsche:
 • Beda tým, ktorí nepoznajú nič vyššie ako súcit.
 • Človeka možno definovať schopnosťou sľubovať.
 • Keby manželia spolu nežili, bolo by viac šťastných manželstiev.
-------
^
O
vidius:
 • Aj keď sa nedostáva síl, už sama vôľa je hodná chvály.
 • Dobré je učiť sa aj od nepriateľov.
 • Kto nie je pripravený dnes, zajtra bude ešte menej.
 • Láska je druh vojny.
-------
^
P
alacký:
 • Kedykoľvek sme zvíťazili, zvíťazili sme silou ducha.
Jean Paul:
 • Láska je životom ženy a epizódou v živote muža.
 • Ľudia častejšie lichotia ako chvália.
 • Ženy hľadajú jemnú dušu a mocné telo.
Pascal:
 • I srdce má svoj rozum.
 • Keď milujeme, zdá sa nám, že sme inakší.
Petrarka:
 • Dva listy sa nám píšu najťažšie: prvý a posledný.
Pablo Picasso:
 • Chcel by som žiť s hromadou peňazí ako chudobný človek.
 • Keď sa nepripravíte na svoju šancu, tak vás šanca zosmiešní.
Platón:
 • Čo neviem, o tom si mnemyslím, že viem.
 • Pravda je krásna a trvalá vec.
 • Starajúc sa o šťastie iných, nachádzame svoje vlastné.
Platus:
 • Dobrá myseľ v nešťastí hneď zaženie polovicu zla.
 • ič nie je biednejšie ako zlé svedomie.
 • Šťastnému osudu pristane pýcha.
Plautus:
 • Nič nie je človekovi drahšie ako priateľ v núdzi.
Polykleitos:
 • Úspech dosiahneme cez mnohé maličkosti.
-------
^
R
ázus Martin:
 • Pekne žiť znamená - nežiť len pre seba.
Recqe:
 • Správny muž žije pri svojej milenke a zomiera pri svojej žene.
Erich Maria Remarque:
 • Na svete je dosť miesta pre veci, len pre ľudí nie.
 • Pamäť je základom priateľstva a nepriateľom lásky.
Renard:
 • Najväčšie šťastie spočíva v ceste ku čťastiu.
E. Rey:
 • Omyl je zvyčajne pravda, ktorá prišla v nevhodný čas.
Rivarol:
 • Najkratšie lži hovoríme mlčaním.
San Rochefoucauld:
 • Každý sa sťažuje na svoju pamäť, nik na svoj úsudok.
 • Mnoho ľudí si myslí, že myslí, hoci iba zoraďuje svoje predstavy.
 • Najlepšia cesta ako byť oklamaný: považovať sa za chytrého.
 • Najrýchlejšia cesta ako byť oklamaný je považovať sa za chytrého.
 • Najväčší dar je posúdiť hodnotu vecí.
 • Slaboch nemôže byť úprimný.
R. Rolland:
 • Ako dobre je milovať a nevyčerpateľne veriť.
 • Hudba je záchrana pred obyčajným slovom.
 • Nie je problém robiť veci nové, ale dobré.
 • V priateľstve niet dlžníkov ani dobrodruhov.
 • Všetko, čoho sa dotkne láska je zachránené od smrti.
Romains:
 • Zlý ľudia sa nám dívajú do očí, iba keď klamú.
J.J. Rousseau:
 • Ak žena ujde, urobí tak preto, aby ju dohonili.
 • Tisíce ciest vedie k bludu, k pravde len jediná.
 • Žene sa najviac zalíškate, ak budete ohovárať ostatné.
Russel:
 • Láska je hlavným východiskom z osamelosti.
Ružička:
 • Jednoduché napodobňujeme, ťažké závidíme.
 • Kto nerozumie, mal by sa pýtať, nie protestovať.
 • Nevedel toho veľa, ale na každého niečo.
-------
^
S
aganová:
 • Život jednou rukou berie, čo druhou dáva.
Samartine:
 • Utópie sú často len predčasné pravdy.
Sartre:
 • Iný človek je pre mňa ja, ktoré nie je ja.
Scheel:
 • Vo všetkom, čo robíš, je riziko, ale bez rizika by si nič nedosiahol.
Fridrich Schiller:
 • Dejiny sveta sú súdom sveta.
 • Kedy človek miloval všetkých, nosil by v sebe celý svet.
 • Najväčší zo všetkých majetkov je krása ženy.
 • Nič na svete nie je bezvýznamené.
 • Pochybná láska - pochybný život.
 • Vo vojne nie je vojna tým posledným.
 • Zo všetkých sudcov je najhrozivejší odborník.
Schopenhauer:
 • Jedine zmena je trvalá.
 • Nejeden človek má čisté svedomie, len preto, že má skabú pamäť.
 • Pravda môže počkať, má pred sebou dlhý život.
 • Úplne šťastný sa necíti nikto, iba ak aby bol opitý.
 • Život je dôchodok, ktorý si máme odpracovať.
Sen:
 • Niekedy musí človek navždy zmĺknuť, aby ho počúvali.
Seneca:
 • Kto nepozná prístav, kam chce plaviť, tomu nie je žiaden vietor priaznivý.
 • Ničomné je nepodať ruku tým, čo klesli.
 • Nutnosť učí znášať zlo statočne, zvyk ľahko.
 • Stať sa dobrým človekom je umenie.
 • Vedieť kedy mlčať a kedy nie - to je veľká vec.
Seneka:
 • Osud sa silých bojí, ale slabých rozpučí.
S.J. Ser:
 • Tuční kratšie žijú, ale dlhšie jedia.
Sessing:
 • I ten najpomalší, čo nestráca z očí cieľ, príde skôr, než ten, čo bezcielne blúdi.
William Shakespear:
 • Lepší je múdry blázon než bláznivý mudrc.
 • Myšlienky sú bez cla.
 • Svedomie nás všetkých robí zbabelcov.
George Bernard Shaw:
 • Keď urobí chybu hlupák, tvrdí, že to bola jeho povinnosť.
 • Klamárom nie je trest, že mu nik neverí, ale že on nikomu neverí.
 • Kúpiť psa je jediný spôsob, ako za peniaze získať lásku.
 • Múdrosť nepriateľov mi nikdy tak neškodila ako hlúposť priateľov.
 • Nič nie je ohavnejši pre zdravého človeka ako strata času.
 • Sloboda znamená zodpovednosť. Preto sa jej ľudia boja.
 • Starnutie je otravné, ale je to jediný spôsob ako sa dožiť vysokého veku.
 • Stať sa múdrym je ľahké. Stačí skryť svoju hlúposť.
 • Stať sa múdrym je maličkosť. Stačí skryť svoju hlúposť.
 • To je zvláštne, ako hrsť mincí urobí biedu znesiteľnejšou.
Sheridan:
 • Nič nemá na dieťa lepší vplyv ako pochvala.
 • Zo všetkých bremien na svete je najťažšia bytosť, ktorú sme prestali milovať.
Sadhu Sundar Singht:
 • Kríž nesie tích, ktorí ho nesú.
Sivius:
 • Osud docieli viac ako ľudksé zámery.
Sofokles:
 • Najväčšmi bolí to, čo si si zavinil sám.
 • Pamätaj, že aj tá najťažšia hodina má len šesťdesiat minút.
 • Pravda je vždy najsilnejší argument.
 • Usiluj sa byť veselý, lebo smiech je koreňom života.
Spinóza:
 • Vôľa a intelekt nie sú to isté.
Spurgeon:
 • Pri dvore Krista kráľa nikto nensí putá otroka.
Stendhal:
 • Láska nepozná starobu.
Stevenson:
 • Každý klame, keď čosi predáva.
 • Manželstvo je konverzácia prerušovaná hádkami.
Storm:
 • Všetko v živote je dočasné.
Swift:
 • Drobné starosti nám otrávia život, ak nemáme veľké.
 • Nedômyselnosť je to jediné, v čom sú ľudia dômyselný.
Sykofrom:
 • Veda je spojení vedomostí a duše.
 • Zákon je ručiteľom vzájomných práv.
Publius Syrus:
 • Čo horšie želať lakomcovi ako dlhý vek?
 • Je lepšie umrieť, ako v hanbe otročiť.
 • Kto nízko stojí pri páde sa nezrazí.
 • Lakomec nie je dobrý k nikomu, no najhorší je sám k sebe.
 • Nik nevie, čo dokáže, pokým to neskúsi.
 • Žena buď miluje, alebo nenávidí. Tretia možnosť nie je.
-------
^
T
aine:
 • Žena manželstvom získa spoločnosť, muž o ňu príde.
Talmund:
 • Láska a priateľstvo sa navzájom vylučujú.
 • Ľúbiť ešte neznamená byť milovaný.
 • Vystroj si príjemný sabat, ale nie na účet iných.
Tasso:
 • Láska je túžba po kráse.
Tlakydides:
 • Najlepšia žena je tá, o ktorej sa najmenej rozpráva.
Tolstoj:
 • Láska sa začína tým, že sa človek cíti osamelý. Končí sa tým, že chce byť osamelý.
 • Naozaj žijú iba tí, čo konajú dobro.
Toulet:
 • Žena zriedka odpúšťa žiarlivosť, ale vôbec neodpustí, ak sme nikdy nežiarlili.
K. Tucholsky:
 • Všetko, čo robíme pravidelne a profesionálne skostnatie.
Tuwim:
 • Blázni potrebujú charakter. Ale bez charakteru by nebolo toľko bláznov.
J. Twain:
 • Krása sa pominie, hlúposť je večná.
Mark Twain:
 • Láska je to, čomu sa po svadbe vraví omyl.
 • Nezahadzuj svoje ilúzie. Ak sa ich zbavíš, budeš existovať, ale prestaneš žiť.
 • Nie starí Gréci, my sme starí.
 • Socha spravodlivosti by sa nemala zobrazovať so zviazanými očami, ale s rozitou hlavou.
 • Veľa sa dá hovoriť o ženských cnostiach, ale ostatné je zaujímavejšie.
J.K. Tyl:
 • Srdce nieč nekupuje, neč nepredáva.
-------
^
V
ajanský:
 • Perly neporážajú veľkosťou, ale vnútornou hodnotou.
Valéry:
 • Láska je ako mesiac, keď dorastie zmenšuje sa.
Vauvenargues:
 • Leňosi chcú ustavične niečo vykonať.
Verlaine:
 • Nehľadaj spravodlivosť v tieni šibenice.
Vergilius:
 • Veľa horkosti môžu spoôsobiť i tie najsladšie ženy.
Voltaire:
 • Čo je smiešne. Všetko, čo sa stalo inému.
 • Je nad slnko jasnejšie, že Boh stvoril ženu, aby pokoril muža.
 • Miluj pravdu, ale odpúšťaj omyly.
 • Nešťastie vnímame ako skutočnosť, kým šťastie je našim snom.
 • Stačilo, aby sa jeden muž zaľúbil do ženy a svet je taký, akým je.
Vrchlický:
 • Veľa dokáže sila duše, veľa viera a nádej, no všetko dokáže láska.
-------
^
W
aggert:
 • Dobrá myšlienka je ako dobrý kohút. Hneď sa k nej pridajú ďľší kohúti.
Welster:
 • Muž je slabší, keď mu žena šepká do ucha, aký je silný.
O. Wilde:
 • Človek by mal byť stále zamilovaný, to je dôvod, prečo by sa nemal ženiť.
 • Nespokojnosť je prvým krokom k rozvoju ľudstva.
 • Ženy majú život zábavnejší, lebo majú aj viac vecí zakázaných.
 • Ženy nie sú na svete preto, aby nás súdili, ale aby nám odpúšťali.
 • Ženy sú na to, aby sme ich milovali, nie na to aby sme im rozumeli.
-------
^
U
lpianus:
 • Za úmysel sa netrestá.
-------
^
X
 • Sorry, pozri neskôr!
-------
^
Y
 • Sorry, pozri neskôr!
-------
^
Z
áborský Jonáš:
 • Nemá zásluhu ten, kto nemá šťastie.
Zenom:
 • Priateľ je druhé ja.
Zweig:
 • Šťastný človek nevníma čas.
Zeyer:
 • Byť dobrým človekom je viac než byť veľkým.
-------
^

updated: 01.08.'03